فیلتر پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر الهه طغیانی

مشاور استرس و اضطراب

مشاوره روانشناسی اضطراب و استرس همه ی ما در زندگی…

درخواست وقت ملاقات

آزاده هراتیان

مشاور استرس و اضطراب

مشاوره روانشناسی اضطراب و استرس همه ی ما در زندگی…

درخواست وقت ملاقات

لاله تنباکویی

مشاور کودک

کودکان مانند بزرگسالان می توانند از روان شناس و روش…

درخواست وقت ملاقات

به پزشک نیاز دارید؟
بهترین خدمات را فقط از ما بخواهید